остық" суйық көмірсутек газдарды қайта тиеу терминалының құрылыс кезеңдері